Post Name Qualification

Professor
Dr.P.G.Sankaranarayanan M.B.B.S., M.D
Dr. P. Vijai Ananth M.B.B.S., M.D
Dr. A. Kanagaraj M.B.B.S., M.D
Dr. Shivaprakash BS M.B.B.S., M.D
Dr.D.D.Venkataraman M.B.B.S., M.D
Dr. Ardhapurkar Shirish Sakharam M.B.B.S., M.D
Dr. Ravindra Kumar M.B.B.S., M.D

Associate Professor
Dr.T.MathimaraiSelvan M.B.B.S., M.D
Dr. Prasanna N M.B.B.S., M.D
Dr. Murali Krishna Borra M.B.B.S., M.D
Dr. V.Prakash M.B.B.S., M.D

Assistant Professor
Dr.G. Elavalagan M.B.B.S., M.D
Dr.M.Jenifer Sinekalatha M.B.B.S., M.D
Dr.R.Jayaraj M.B.B.S., M.D
Dr. A.Gowrisankar M.B.B.S., M.D
Dr.P.R.Sivakumar M.B.B.S., M.D
Dr. Kolli Anudeep M.B.B.S., M.D
Dr. Karnati Rohith M.B.B.S., M.D
Dr. B.Divya M.B.B.S., M.D
Dr. J Rajshekar Reddy M.B.B.S., M.D
Dr. Shyam Kumar Kotni M.B.B.S., M.D
Dr.Dinesh Marrycanty M.B.B.S., M.D
Dr. Harsha Vardhan Atluri M.B.B.S., M.D
Dr.Sankar Pavan Reddy Nune M.B.B.S., M.D

Senior Residents
Dr. Charu Nagarjun S M.B.B.S., M.D
Dr. Tippani Srilatha M.B.B.S., M.D
Dr. Dhanaraju K M M.B.B.S., M.D
Dr.Amarapu Sravanthi M.B.B.S., M.D
Dr. Kotakala Anusha M.B.B.S., M.D
Dr. Bilavat Surya Naik M.B.B.S., M.D
Dr.Rahul Chirag M.B.B.S., M.D
Dr. Banoth Malsoor M.B.B.S., M.D

Junior Residents
Dr. Lakneshwaran M.B.B.S.
Dr. Tamizhan T M.B.B.S.
Dr. Arunraj A M.B.B.S.
Dr.R.Tamilvanan M.B.B.S.
Dr. Minusha Sharon G M.B.B.S.
Dr.Abi Gokhale M.B.B.S.
Dr.Kamatham Bhaskara Raju Namratha M.B.B.S.
Dr.S.Balakrishna M.B.B.S.
Dr.N.Aishwarriya Devi M.B.B.S.
Dr.Sujith B M.B.B.S.
Dr.Sugumar P M.B.B.S.
Dr.Rudhashini Ilangovan M.B.B.S.
Dr. Prema Kolanji M.B.B.S.
Dr. Aravindh S M.B.B.S.
Dr. Vignesh G M.B.B.S.
Dr.Sundar K M.B.B.S.